„Собата на пеперутките“ – Лусинда Рајли

WhisperingBooks

Уште еден прекрасен роман од добро познатиот стил на Рајли. Приказна којашто го следи животот на Поузи, кога таа е мало девојче  коешто се восхитува на својот татко кој се бори во Втората светска војна и старата Поузи со нејзините семејни проблеми. Секако, Лусинда не би била Лусинда кога во својата книга не би вклучила и некоја прекрасна куќа, а во случајов тоа е Адмирал Хаус.

Текот на приказната не го следи само животот на Поузи, туку и на секојдневието на нејзините деца Ник и Сек и нивните најблиски. Затоа што ромнаот се фокусира на неколку различни теми и заплети истовремено, читајќи ја имате чувство дека гледате филм. Авторката добро го обработила секој лик во својата книга. Замерка ми беше што малку беше развлечено раскажувањето и треба да се почека додека се стигне до заплетот, за да се задржи вниманието на секој читател потребно е побрзо одвивање на настаните.

Доколку…

View original post 28 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s