Рецензија за книгата „Жената на прозорецот“ од А. Џ. Фин — Bookreaders Community

Автор: Бојан Радичевски Се работи за една жена, затвореничка во сопствената куќа… Жена, на која животот ѝ го сервирал најлошото. Живее на нездрав начин – со многу вино, и поради својата состојба – со многу лекови и редовни посети од нејзините психијатар и киропрактичар. Книга во која се опишува регуларниот живот на жената и злосторството […]

Рецензија за книгата „Жената на прозорецот“ од А. Џ. Фин — Bookreaders Community

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s