Цитат: „Градот на љубовта“ — Зборувај ми за животот

И тогаш времето запре. И како во себе да ги броев ѕвездите на тоа чисто небо. И како да барав некој спокој гледајќи го градот. И како да го барав тој познат мирис некаде до мене, доволно близу да го допрам. И додека го земав гладно димот од цигарата која ми го гореше грлотот […]

Цитат: „Градот на љубовта“ — Зборувај ми за животот

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s